cms.homepage
+48 33 860 15 90
Luxury of Nature in the heart of Zimnik Valley

PFR 2.0 - Informacja Obowiązek Informacyjny
  1. Hotel
  2. PFR 2.0 - Informacja

29 May 2022
30 May 2022

PFR 2.0 28 stycznia 2021r. - Obowiązek Informacyjny

 
Obowiązki informacyjne beneficjenta

§ 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” zobowiązuje beneficjenta do „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);”

mobile nav bg
Show on map
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close